Mam trzydzieści sześć lat i jestem rodowitym mieszkańcem naszej Gminy. Wychowałem się w Radwanicach, a od kilku lat mieszkam w Siechnicach.

Główne założenia Gminy Fair Play to:

Współpraca

Filarem Gminy opartej na zasadach Fair Play jest współpraca pomiędzy wszystkimi jej podmiotami: Burmistrzem, Radnymi Miejskimi i Osiedlowymi, Sołtysami czy Urzędnikami oraz Mieszkańcami. Największy nacisk będę kładł na sposób komunikowania się uwzględniający aktywne słuchanie i zaangażowanie. Pośrednictwo mediów, nieodzowne w tych czasach, nie powinno zastępować spotkań bezpośrednich. Gmina Fair Play, w swoim założeniu, musi być oparta na dialogu.

Zaufanie

Podporą współpracy jest zaufanie. Wszystkie działania w sporcie, w biznesie opierają się na zaufaniu i tak też powinno być w samorządzie. Zaufanie – pomiędzy Burmistrzem a mieszkańcami. Odpowiedzialne podejmowanie decyzji w oparciu o ogólnodostępne analizy finansowe oraz audyt daje poczucie bezpieczeństwa. Zaufanie to również informowanie mieszkańców o wyzwaniach i konsultowanie z nimi rozwiązań.

Jasne zasady gry

Jako koncepcja, zakłada zrównoważony rozwój gminy oparty o długofalowe, niezmienne plany inwestycyjne dotyczący wszystkich miejscowości. Inwestycje te nie mogą być formą nacisku politycznego na mieszkańców czy radnych ze strony Burmistrza. Fundamentem przyjaznej gminy jest oparty na jasnych zasadach równy dostęp do edukacji, kultury, transportu zbiorowego czy infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Transparentność

Powyższe założenia nie mogą być zrealizowane bez finansowej przejrzystości. Transparentność rozumiem jako: społeczną świadomość na co wydawane są podatki, jawność wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez urząd/spółki gminne, wgląd do nagrań i protokołów z sesji Rady Miejskie, Komisji Miejskich lub konkursów rekrutacyjnych czy dostęp do informacji publicznej.

21 października głosując na mnie, głosujesz
na Gminę jasnych i czytelnych zasad - Gminę Fair Play.

Zamknij menu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress