Okręg 1 (Siechnice)

KROPSKI Łukasz

Jestem 27-letnim zaangażowanym społecznie mieszkańcem Siechnic.

Ukończyłem m.in Politechnikę Wrocławską oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W swojej edukacji koncentruję się na różnych aspektach zarządzania, a zdobytą wiedzę wykorzystuję zarówno w pracy zawodowej jak i podczas pełnienia funkcji radnego mijającej kadencji.

Moją pasją jest piłka nożna. Od 8 lat jestem trenerem grup młodzieżowych oraz seniorskich, a jeszcze do niedawna byłem czynnym zawodnikiem.

Priorytety:

Rozwiązanie problemów jakości i ciśnienia wody oraz odbierania ścieków.

Stworzenie koncepcji zagospodarowania budynków elektrociepłowni wraz z uwzględnieniem możliwości stworzenia inkubatora przedsiębiorczości, centrum coworkingu i aktywności lokalnej, szkoły zawodowej.

Łatwy dostęp do czytelnego rejestru umów cywilno-prawnych, długoletniego planu inwestycyjnego, protokołów i nagrań sesji oraz komisji Rady Miejskiej.
Analiza wstępna budowy nowej siedziby OSP wraz z podstacją pogotowia ratowniczego lub adaptacja na ten cel budynków elektrociepłowni.

Kontynuacja poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych – wyniesione przejścia dla pieszych oraz zwiększenie widoczności przy nich poprzez ograniczenie zieleni w ich pobliżu, połączenie osiedli przy ulicach Mieszczańska, Ziemska, Św. Krzyża ciągiem pieszo-rowerowym ze szkołą oraz centrum Siechnic.

Integracja oraz aktywizacja mieszkańców poprzez działania CK oraz programy dla NGO.

Dzieci i młodzież – podniesienie poziomu nauczania, rozwiązanie problemu braku miejsc w żłobkach i przedszkolach, stworzenie Rady Miejskiej Dzieci i Młodzieży.

klosowska alina

KŁOSOWSKA Alina Katarzyna

Mam 50 lat i jestem rodowitą Siechniczanką.

Jestem szczęśliwą mężatką, matką dwójki dzieci i babcią dwóch uroczych dziewczynek.
Moja rodzina pochodzi z Siechnic, co przekłada się na faktyczną wiedzę w temacie potrzeb społecznych i gospodarczych w naszej miejscowości.

Moje potrzeby pokrywają się z Państwa potrzebami i nie brak mi determinacji, by je sukcesywnie wdrażać w życie.

Od 2007 roku działam w radzie mieszkańców Siechnic.
Ważnym aspektem mojego życia jest niesienie pomocy innym ludziom poprzez angażowanie się w akcje charytatywne na terenie naszego miasta i gminy jak również tematyka zdrowia.

Decyzja o kandydowaniu do Rady Miejskiej to zobowiązanie wobec Państwa i moja deklaracja, że zajmę się sprawami naszej Społeczności.

Priorytety:

Ochrona zdrowia mieszkańców poprzez poprawę jakości wody oraz jakości świadczonych usług, dostępności do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów.

Stworzenie szeroko zakrojonego programu pomocy osobom starszym i potrzebującym.

Poprawa infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej poprzez współpracę na jasnych zasadach sektora prywatnego z samorządem.

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla młodzieży poprzez stworzenie dla niej miejsca integracyjnego.

jastrzebski tomasz

JASTRZĘBSKI Tomasz Marcin

Mam 37 lat i od urodzenia jestem związany z Siechnicami.

Mam dwoje wspaniałych urwisów.

Ukończyłem studia w zakresie rachunkowości i finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Obecnie pracuję na stanowisku kierownika zakładu produkcyjnego.

Od 2006 roku pełnię funkcję radnego w naszej gminie.

Dzięki moim staraniom udało się przenieść Urząd Miasta ze Św. Katarzyny do Siechnic, wywalczyć dla gminy “orlika”, plac zabaw „Nivea” czy rozbudować przedszkole w Siechnicach.

Priorytety:

Oddłużenie
i rozwój gminy w oparciu o długofalowe plany finansowe i inwestycyjne.

Poprawa jakości życia mieszkańców m.in. poprzez poprawę komunikacji, jakości dostaw wody, jak i stworzenie lepszych warunków do odpoczynku i rekreacji.

Podniesienie jakości nauki poprzez zakończenie budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Osiedlowej oraz przeprowadzenie audytu jakości nauczania.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stworzenie quasi centrum ratownictwa – Policja, Straż Pożarna, Pogotowie.

WITKA Jacek

Mam 50 lat i jestem rodowitym mieszkańcem Siechnic.

Mam żonę i dwójkę dzieci.
Posiadam wykształcenie średnie techniczne.

Mieszkam i pracuję w Siechnicach.

Od wielu lat działam aktywnie na rzecz społeczności lokalnej poprzez uczestniczenie w działaniach wspomagających realizację różnych projektów i inwestycji.

Mam duże doświadczenie w wykonywaniu i prowadzeniu inwestycji dla dużych podmiotów gospodarczych.

Priorytety:

Przeprowadzenie audytu inwestycyjnego mającego na celu ocenę sposobu gospodarowania zasobami gminy. Analiza aktywów gminy pozwoli nam w sposób zrównoważony przeprowadzić procesy naprawcze dotyczące różnych inwestycji.

Prowadzenie jasnego, zrozumiałego i transparentnego klucza przy wyborze firm – wykonawców inwestycji w gminie. Jedną z zasad ma być promowanie lokalnych przedsiębiorców przy zachowaniu należytej jakości świadczonych usług.

Działania mające na celu odbudowanie wiarygodności gminy w relacjach z wykonawcami. Brak zaufania w relacjach z przedsiębiorcami to obniżenie wartości świadczonych usług.

Zagospodarowanie wałów przeciwpowodziowych w gminie pod kątem rekreacyjnym. Budowa ścieżek, ławek, punktów odpoczynku dla biegaczy i rowerzystów.

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do kultury – zainicjowanie przez dom kultury cyklu koncertów muzyki poważnej i przedstawień teatralnych.

Integracja pokoleniowa mieszkańców gminy. Tworzenie w domu kultury warsztatów tematycznych,
w których seniorzy przekazywać będą młodemu pokoleniu zapomniane umiejętności techniczne.

Wspieranie wszelkich działań przyczyniających się do poprawy jakości wody oraz powietrza
w Siechnicach.

KLEPAJCZUK Hałyna

Od 20 lat mieszkam w Siechnicach.

Jestem szczęśliwą żoną i matką. Posiadam wykształcenie wyższe medyczne. Zawodowo mam trzydziestoletnie doświadczenie w fizjoterapii, a od 12 lat prowadzę działalność gospodarczą w branży medycznej – gabinet fizjoterapii.

Jestem osobą otwartą, empatyczną, wrażliwą na losy innych. Nie potrafię przejść obojętnie obok krzywd ludzkich. Aktywnie uczestniczę w życiu gminy zasiadając w radzie szkoły oraz angażując się w akcje pomocowe dla mieszkańców.

Priorytety:

Jasne zasady gry – inwestycje w budowę dróg, oświetlenie czy kanalizację wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej będą zawarte w przejrzystym i czytelnym dla Mieszkańców planie inwestycyjnym. W Gminie Siechnice powinni pracować specjaliści wyłonieni w otwartych konkursach. Tak samo ważne jest ustalenie prostych zasad udzielania dotacji oraz stypendiów. Jasne zasady to także zrównoważony rozwój – każdy mieszkaniec zasługuje na równy dostęp do dobrej edukacji, ochrony zdrowia i komunikacji zbiorowej.

Infrastruktura – budowa świateł na newralgicznych skrzyżowaniach między innymi w Groblicach
i Żernikach Wrocławskich.

Opieka dla najmłodszych – stworzenie przy współudziale lokalnej społeczności klubów malucha, przedszkoli we wszystkich większych miejscowościach gminy.

Wspieranie inicjatyw integrujących młodzież gminną – aktywizacja młodzieży w domach kultury, wspieranie wszelkich inicjatyw oddolnych młodych ludzi.

Działania przyczyniające się do poprawy jakości wody oraz powietrza w Siechnicach.

buczkowska ilona

BUCZKOWSKA Ilona Edyta

Mam 50 lat.

Od 12 lat jestem mieszkanką Siechnic. W tym czasie obserwowałam rozwój tego miasta, z którym wiążę swoją przyszłość.

Posiadam wykształcenie wyższe. Pracuję we Wrocławiu, gdzie zarządzam zespołem ludzi realizującym zadania miasta w zakresie zasobów mieszkaniowych.

Najważniejsza jest dla mnie rodzina i dom w Siechnicach i to o ich rozwój zabiegam.
Wychowuję dwóch synów.

Chciałabym, aby mieli dostęp do wysokiego poziomu edukacji i poczucie bezpieczeństwa.

Moje atuty to komunikatywność, sumienność, umiejętność współpracy i słuchania. Lubię pracować z ludźmi wyznając zasadę kompromisu, bo tylko takie działania mogą przynieść zadowolenie ogółu.

Istotną sprawą dla mnie jest rozwiązanie problemów mieszkańców naszej gminy w sposób transparentny i oparty na zasadach współpracy.

Priorytety:

Rozpoznawanie problemów mieszkańców Naszej Gminy i efektywne ich rozwiązywanie.

Poprawa jakości oraz ciśnienia wody.

Rewitalizacyjna zapomnianych „starych” Siechnic.

Zachowanie parkowego charakteru skweru Goraja przy dworcu po rozbudowie węzła przesiadkowego.

Podniesienie poziomu nauczania.

roman miłosz

ROMAN Miłosz Michał

Mam 24 lata.

Urodziłem się i mieszkam w Siechnicach.

Jestem studentem Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie odbywam praktykę w kancelarii prawnej.

Pasjonuję się szachami japońskimi i grami logicznymi. Uwielbiam piłkę nożną i futbol amerykański.

Kandyduję do Rady Miejskiej Siechnic, ponieważ chcę się głębiej zaangażować w sprawy naszego miasta.

Priorytety:
Utworzenie szkoły branżowej (docelowo z klasą licealną), powiększenie oferty edukacyjnej w placówkach, stworzenie specjalnego programu zajęć dla dzieci bardzo zdolnych.

Wprowadzenie do szkół zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej: żywienie, higiena (zwłaszcza poprawa jakości naszej wody), zdrowy tryb życia, sport i rekreacja.

Przekazanie na potrzeby Policji odpowiedniego obiektu na komisariat czynnego całą dobę.

Wypracowanie programu stałej współpracy instytucji miejskich (np. przedszkola, szkoły, dom kultury) z Policją, mającej na celu ochronę dzieci i młodzieży przed oddziaływaniem środowisk przestępczych.

Zorganizowania Gminnego Domu Dziennego Pobytu, w którym m. in. osoby, które nie powinny pozostawać bez opieki, będą mogły spędzać czas, gdy ich opiekunowie pracują.

Zorganizowanie programu dla młodzieży: bezpłatnie udostępniać młodzieży należące do Gminy obiekty sportu i kultury, budowa hali sportowej w placówce przy ul. Szkolnej.

Skuteczne egzekwowanie na obszarze miasta norm i dobrych obyczajów w zakresie: czystości na posesjach, skażenia powietrza, uciążliwych zapachów, hałasu, wprowadzić miejski kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, itp. respektujący interesy i gusta młodzieży.

Zwiększenie częstotliwość pociągów na linii łączącej Siechnice ze stacją Wrocław Główny.

Zakończenie budowy centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej Siechnice.

muszyńska paulina

MUSZYŃSKA Paulina Anna

Jestem 24-letnią absolwentką SWPSu.

Od 2007 roku poznaję potrzeby Gminy Siechnice początkowo jako uczennica Gimnazjum
w Siechnicach im. Księżnej Anny z Przemyślidów a aktualnie, jako jej mieszkanka.

Od lat dostrzegam okoliczne, naturalne piękno, jak również trudności mieszkańców, z którymi chciałabym się zmierzyć.

Na co dzień pracuję w obsłudze klienta europejskiej korporacji. Chciałabym poznawać ludzkie problemy i pomagać je rozwiązywać.

Priorytety:

Wprowadzenie skutecznych rozwiązań wspierających osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Stworzenie programu angażującego mieszkańców w działania charytatywne oraz wolontariackie.

ZAUFANIE i WSPÓLNA POMOC – GMINA FAIR PLAY.

barańczyk ariel

BARAŃCZYK Ariel Janusz

Mam 47 lat i jestem rodowitym mieszkańcem Siechnic.

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz 4 lata studiów doktoranckich.
Posiadam dziewiętnastoletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami, jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz członek zarządu ds. ekonomicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i B2B.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m. in. w HASCO-LEK, Polski Holding Medyczny, KALIZEA.

Obecnie prowadzę własną firmę w branży hotelarskiej w Siechnicach.

Zdobyte przeze mnie umiejętności biznesowe pozwoliły zrealizować moje potrzeby ekonomiczno-bytowe. Swoją wiedzę chciałbym wykorzystać dla dobra społeczności lokalnej. Uważam, że dobre standardy w zarządzaniu przyniosą korzyść w dalszym, bardziej dynamicznym rozwoju gminy.

Moim atutem jest znajdowanie niekonwencjonalnych rozwiązań dla trudnych spraw i problemów.

Priorytety:

Transparentność – Każdy mieszkaniec Gminy Siechnice ma prawo wiedzieć, kiedy i na jakiej podstawie podejmowane są decyzje Burmistrza, Urzędników czy Rady Miejskiej. Jawność przetargów oraz jawny rejestr umów cywilno-prawnych zawieranych przez Urząd oraz spółki gminne to podstawa transparentnej gminy.

Przeprowadzenie audytu finansowo-prawnego pozwoli ocenić kondycję budżetową gminy. Analiza dokumentacji księgowej oraz podpisanych umów wpłynie na zrównoważone przeprowadzenie procesów naprawczych.

Opieka zdrowotna mieszkańców – poprawa jakości świadczonych usług, dostępności do lekarzy POZ oraz do lekarzy specjalistów. Zmiany muszą być zasadnicze, włącznie ze sprywatyzowaniem POZ. Pozwoli to dostarczyć opiekę zdrowotną mieszkańcom w sposób nie obciążający budżetu gminy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu nieodpłatnej opieki zdrowotnej mieszkańcom.

Wspieranie inicjatyw związanych z aktywizacją sportową młodzieży w nowych dyscyplinach sportowych popularnych na świecie. Pomoc przy tworzeniu nowego, zdrowego stylu życia młodzieży.

Wspieranie wszelkich działań przyczyniających się do poprawy jakości wody oraz powietrza w Siechnicach.

Okręg 2
(Bogusławice, Groblice-Durok, Grodziszów, Kotowice, Łukaszowice, Ozorzyce, Sulęcin-Szostakowice, Sulimów, Święta Katarzyna, Zębice)

schindler anna

SCHINDLER Anna Małgorzata

Od 2014 roku jestem niezależną i działającą wspólnie z mieszkańcami radną Okręgu Groblice – Durok, Grodziszów, Zębice. W minionej kadencji skutecznie zabiegałam o budowę chodnika Groblice – Zębice, nowe nawierzchnie i oświetlenie dróg, ścieżkę pieszo – rowerową i prewencję przeciwpowodziową.
W latach 2009-2014 pełniłam funkcję Sołtyski Zębic. W tym czasie opracowałam Strategię Rozwoju Miejscowości, organizowałam konsultacje społeczne w sprawie, m.in., zmiany statutów sołectw i zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Przez Wojewodę Dolnośląskiego zostałam uhonorowana tytułem Sołtysa Roku Dolnego Śląska.

Administruję stroną www.zebice.pl.

Jestem kulturoznawcą, wykładowcą, animatorką społeczności lokalnych, liderką Stowarzyszenia Teraz Gmina inicjującego działania artystyczne, aktywizujące i edukacyjne za co w 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mi Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Miejscowości Okręgu 2: Kotowice, Groblice – Durok, Zębice, Grodziszów, Sulęcin – Szostakowice, Sulimów, Bogusławice, Ozorzyce, Łukaszowice, Święta Katarzyna, na mapie układają się w kształt rogalika. Jest to obszar pełen walorów przyrodniczo – krajobrazowych z ogromnym kulturowo – społecznym potencjałem. Niestety, dotychczas zaniedbywany. Dlatego – Czas na ROGALIK!

Priorytety realizowane z udziałem reprezentacji sołectw ROGALIKA:

Planowanie przestrzenne – dopracowanie koncepcji „zszywania” miejscowości: Zębic, Sulęcina – Szostakowic, Grodziszowa, Sulimowa oraz Bogusławic, Ozorzyc, Łukaszowic i wdrożenie ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Kanalizacja sanitarna – opracowanie harmonogramu realizacji już zaplanowanych inwestycji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a w miejscowościach, w których do 2032 roku nie jest przewidziana budowa kanalizacji zbiorczej, programu budowy lokalnych lub przydomowych oczyszczalni.

Rekreacja i wypoczynek – wykreowanie czytelnego układu terenów sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowych z miejscami spotkań mieszkańców w każdej wsi, rewitalizacja cennych obiektów kulturowych (stawy, kapliczki, aleje drzew) i poprawa obiektów sportowych oraz placów zabaw.

Bezpieczeństwo na drogach – wyodrębnienie w budżecie Gminy kategorii: „Drogi w Rogaliku”, analogicznie do: „Drogi w Siechnicach, Radwanicach, Żernikach, Św. Katarzynie”. Opracowanie programu budowy i remontów dróg gminnych i osiedlowych opartego na przejrzystych kryteriach. Poprawa bezpieczeństwa na DK 94 w Groblicach (montaż świateł, budowa zjazdów, ciągów pieszo – rowerowych).
Zdrowie i bezpieczeństwo – Rozszerzenie usług specjalistycznych w Ośrodku Zdrowia w Świętej Katarzynie. Kontynuowanie prewencji przeciwpowodziowej w rejonie Szaluny i Strugi Miłoszowskiej. Kontynuowanie działań poprawiających ciśnienie i jakość wody. Ograniczanie smogu we wsiach.

Tożsamość Rogalika – wykreowanie „rogalikowego” kalendarza wydarzeń „W rytmie pór roku”, tak, by każda z miejscowości miała swoje własne, niepowtarzalne, atrakcyjne dla mieszkańców święto.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ z uwzględnieniem wypracowanych z sołectwami „Rogalika” kierunków rozwoju.

nowak-pokorny katarzyna

NOWAK-POKORNY Katarzyna Małgorzata

Mam 36 lat i jestem mieszkanką Św. Katarzyny.

Z wykształcenia jestem germanistą i logistykiem.

W domowym zaciszu przepadam za gotowaniem i zgłębianiem tajników zdrowego żywienia, co przyczyniło się do tego, że zostałam również dietetykiem.

Jednak moją prawdziwą pasją jest pomaganie ludziom. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zaangażowałam się w wiele inicjatyw społecznych i charytatywnych.

Jedną z najtrudniejszych akcji społecznych, której sukces pociągnął mnie do dalszego działania, były starania o plac zabaw „Nivea” w Świętej Katarzynie. Udało się również zdobyć czujnik powietrza, co zapoczątkowało wiele działań antysmogowych takich, jak petycje, ulotki czy akcje edukacyjne. Początkowo motywował mnie fakt, że jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki wspaniałych córek, więc chciałam, by moje dzieci miały bezpieczny plac zabaw i oddychały czystym powietrzem. Z czasem poczułam potrzebę, by te dobra były powszechne.

Te dwie akcje sprowokowały kontakt z wieloma mieszkańcami naszej gminy i uświadomiły mi, jak wiele spośród ich potrzeb pozostaje niezrealizowanych. A ponieważ nie mogę przejść koło takich spraw obojętnie, postanowiłam działać charytatywnie.

Z powodzeniem udało mi się zorganizować m. in. zbiórkę na rzecz dzieci z hospicjum – „Nie bądź sknera, kup pampera”. Współorganizowałam bieg charytatywny dla Michała oraz pomagałam przy organizacji pikniku dla małej Oliwki. Mocno zaangażowałam się również m.in. w pomoc dla pani Zosi z Ozorzyc oraz potrzebującej rodziny z Bogusławic. 

Aktywnie działam także w Stowarzyszeniu Nasze Drogi.

Doświadczenia tych ostatnich kilku lat pokazały mi, jak wiele jest problemów, z którymi boryka się Nasza Społeczność. Zreflektowałam się, że moje możliwości w pojedynkę są mocno ograniczone, dlatego wspólnie z rodziną podjęłam decyzję by pójść krok dalej i kandydować do Rady Miejskiej, bo tylko w ten sposób mogę efektywnie pomagać Mieszkańcom naszej gminy.

 

Priorytety:

Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej w Świętej Katarzynie: budowa chodników m.in. chodnika prowadzącego do obwodnicy; oświetlenie m.in. na ul. Kolejowej i Głównej; progi zwalniające m.in. na ul. Głównej, Gen. Dąbrowskiego; rozwój infrastruktury drogowej oparty na przejrzystych kryteriach wyboru.

Ochrona zdrowia mieszkańców poprzez poprawę jakości wody oraz realny program antysmogowy.
Utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie (z usługami specjalistycznymi i rozszerzoną opieką geriatryczną).

Dbanie o realizację już zaplanowanych przez Gminę inwestycji w Świętej Katarzynie: dokończenie rozbudowy szkoły, budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP.

Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Świętej Katarzynie: rozbudowa terenów rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów (przy placu zabaw „Nivea”, w parku); rozbudowa placów zabaw (także w przedszkolu i w szkole); ławki przy ciągach komunikacyjnych; nowe modułowe zaplecze szatniowe boiska piłkarskiego; regulacja termiczna sali gimnastycznej; realizacja zmiany zagospodarowania zieleni przy ul. Głównej i przy kościele.

Poprawa infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej poprzez współpracę na jasnych zasadach sektora prywatnego z samorządem.

Organizowanie cyklicznych festynów / biegów / meczy charytatywnych wspierających infrastrukturę, rozwój oraz zdrowie mieszkańców Świętej Katarzyny (wspomaganie potrzebujących, wspieranie klubu sportowego, instytucji publicznych itd.)

prędota waldemar

PRĘDOTA Dariusz Waldermar

Mam 49 lat.

Od 1994 roku jestem mieszkańcem Ozorzyc.

Razem z żoną wychowuję dwóch synów.

Interesuje się turystyką i sportem.

W latach 2011-2015 pełniłem obowiązki sołtysa Ozorzyc. Wówczas aktywnie uczestniczyłem w utworzeniu komunikacji gminnej dla Ozorzyc, Bogusławic i Łukaszowic oraz w wyremontowaniu i doposażeniu zaplecza świetlicy wiejskiej.

Moje działania przyczyniły się do aktywizacji mieszkańców miejscowości.

Zdobyte doświadczenia pokazały mi jak wiele jest problemów, z którymi borykają się mieszkańcy. Chciałbym, aby nasze miejscowości rozwijały się na jasnych zasadach, dlatego podjęłam decyzję, aby kandydować do Rady Miejskiej.

Priorytety:
Zrównoważony rozwój gminy „Pamiętajmy o małych miejscowościach”.

Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników, utwardzanie poboczy. Rozbudowa oświetleń na terenach zamieszkałych.

Aktywizacja i integracja mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Przejrzystość polityki prowadzonej przez władze gminy.  

gmina fair-play

MALINOWSKI Tomasz Stanisław

Od 10 lat mieszkam w Kotowicach. Ukończyłem informatykę na Politechnice Wrocławskiej i obecnie pracuję w segmencie IT we Wrocławiu. Interesuję się sportem i lotnictwem. Uważam, że Kotowice to bardzo dobre miejsce do życia. Chciałbym, aby rozwiązywanie problemów mieszkańców naszej Gminy odbywało się w sposób oparty na zaufaniu oraz zasadach współpracy, dlatego kandyduję do Rady Miejskiej. Priorytety Rozwój potencjału turystycznego Kotowic. Bezpieczeństwo mieszkańców m. in. poprzez remont ul. Kolejowej w Kotowicach. Polepszenie warunków komunikacyjnych pomiędzy Kotowicami a Wrocławiem. Reaktywacja OSP w Kotowicach.
gmina fair-play

KOCHANIEWSKI Jarosław Marian

Mam 36 lat.

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek.

Od 2012 roku mieszkam w Bogusławicach.

Posiadam wykształcenie średnie techniczne.

Pracuje w branży finansowej.
Chciałbym mieć realny wpływ na to, w jaki sposób rozwija się nasza Gmina, dlatego kandyduję do Rady Miejskiej.

Priorytety

Wzmacnianie zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia małych miejscowości m. in. Bogusławic, Ozorzyc, Łukaszowic.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez m. in. budowę chodników prowadzących z osiedli do przystanku, oświetlenie drogi głównej w Bogusławicach.

gmina fair-play

BUDZIŃSKI Mariusz Krzysztof

Mieszkam w Świętej Katarzynie od urodzenia. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Uważam ze czas na pozytywną zmianę w samorządzie dlatego startuję i wspieram Pana Jakuba Kłosińskiego. Priorytety: Dokończenie infrastruktury drogowej w Św. Katarzynie. Rewitalizacja Parku Katarzynkiego.
gmina fair-play

DUBICKA Elżbieta Maria

Jestem rodowitą mieszkanką Św. Katarzyny.

Zawodowo jestem stomatologiem i od ponad czterdziestu lat prowadzę gabinet przy szkole podstawowej w Siechnicach.

W swojej pracy leczę wszystkich pacjentów, nawet tych, którzy mają ograniczony budżet finansowy.

Popieram program i działania Pana Jakuba związane z wizją Gminy Fair Play. 

Okręg 3
(Biestrzyków-Radomierzyce, Iwiny, Mokry Dwór, Radwanice, Smardzów, Trestno-Blizanowice, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie)

stachowicz urszula

STACHOWICZ Urszula Jadwiga

Mam 34 lata i pochodzę z Radwanic.

Jestem pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania.
Zawodowo zajmuję się dziećmi, prowadząc od 5 lat Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny Bajkowo w Radwanicach.

Wierzę w wychowanie ku wartościom.

Wykorzystując moją wiedzę i doświadczenie chciałabym działać na rzecz podwyższenia komfortu mieszkańców w temacie opieki nad dziećmi oraz pomóc w budowaniu jasnych zasad współpracy samorządu, biznesu oraz mieszkańców.

Priorytety:

Poprawa infrastruktury żłobkowo – przedszkolnej poprzez współpracę na jasnych zasadach sektora prywatnego z samorządem.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców związana z korzystaniem z drogi krajowej nr 94.

Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej.

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i seniorów poprzez stworzenie przestrzeni służącej wypoczynkowi przy ulicy Parkowej w Radwanicach.

JAKUBCZYK Bronisław

Jestem emerytem, od 15 lat mieszkam w Żernikach Wrocławskich.

Ukończyłem Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.
Z zamiłowania jestem wędkarzem i obserwatorem życia politycznego.

W latach 1992-2015 pełniłem funkcję dyrektora w Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych PIEC-BUD We Wrocławiu.

Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Dzięki moim staraniom został wykonany remont i budowa ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich.

Priorytety:

Rozbudowa systemu opieki dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym w naszej Gminie.

Poprawa funkcjonowania szkół w miejscowościach, które znacząco się rozbudowują tak, aby dzieci mogły się uczyć na pierwszą zmianę.

Utworzenie strefy parkowania w kooperacji z PKP przy Żernickim Dworcu „park and ride”.

Dokończenie rozbudowy szkoły w Żernikach.

Poprawa jakości dróg na terenie Żernik i Gminy poprzez utwardzenie nawierzchni.

Rozbudowa infrastruktury technicznej- woda, kanalizacja, gaz.

Przyciągnięcie inwestorów na teren gminy – nowe miejsca pracy.

besztyga karolina

BESZTYGA Karolina

Mam 36 lat.

Mieszkam w Żernikach Wrocławskich.

Mam dwoje małych dzieci.
Z wykształcenia jestem inżynierem gospodarki przestrzennej, pracuję jako przedsiębiorca.

Posiadam doświadczenie w branży zaawansowanych technologii.

Istotną sprawą dla mnie jest rozwiązywanie problemów mieszkańców naszej Gminy w sposób oparty na zaufaniu, zasadach współpracy oraz transparentności. Chciałabym mieć realny wpływ na rozwój Żernik Wrocławskich. Dlatego kandyduję do Rady Miejskiej.

Priorytety:

Poprawa infrastruktury żłobkowo – przedszkolnej poprzez współpracę na jasnych zasadach sektora prywatnego z samorządem.

 

Utworzenie strefy parkowania („park and ride”) w kooperacji z PKP przy stacji kolejowej Smardzów Wrocławski.

 

Poprawa warunków komunikacji Żernik Wrocławskich z Wrocław – Ołtaszyn.  

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Żernikach Wrocławskich poprzez ich utwardzenie oraz oświetlenie.

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i seniorów poprzez stworzenie przestrzeni służącej wypoczynkowi w parku. 

Dokończenie rozbudowy szkoły w Żernikach Wrocławskich.

hawryliszyn krzysztof

HAWRYLISZYN Krzysztof

Jestem 27-letnim lokalnym przedsiębiorcą mieszkającym w Radomierzycach.

Ukończyłem Wyższą Szkołę Bankową.

Interesuję się motoryzacją oraz muzyką elektroniczną.

Chciałbym, aby Gmina Siechnice była komfortowym miejscem do życia i prowadzenia biznesu.

Priorytety:

Poprawa relacji Gminy z małymi i dużymi przedsiębiorcami oraz wykonawcami realizującymi gminne inwestycje.

Przywrócenie regularnego Gminnego Forum Biznesu.

Stworzenie programu zapewniającego budowę dróg w małych miejscowościach opartego na przejrzystych kryteriach wyboru.

Skomunikowanie małych miejscowości z Wrocławiem.

nowiński szymon

NOWIŃSKI Szymon Jerzy

Mam 35 lat, żonę i dwóch synów.

Jestem absolwentem XIII LO we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek politologia (specjalność: integracja europejska).

Trenuję krav maga i biegam rekreacyjnie.

Od przeszło 10 lat pracuję w samorządzie zajmując się bezpieczeństwem publicznym i rozwojem regionalnym.

Jestem ratownikiem w Grupie Wałbrzysko–Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Priorytety:

Bliższy kontakt radnego z mieszkańcami, m.in. poprzez wprowadzenie regularnych dyżurów radnego.

Lobbowanie za jak najszybszym powstaniem łącznika Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku rondo w Iwinach – ul. Grota Roweckiego.

Dbałość o tereny rekreacyjne dla mieszkańców gminy – nowe osiedla pozbawione są często infrastruktury dla dzieci.

Zwiększenie liczby podatników poprzez kampanię ulotkową oraz losowanie nagród za składanie zeznań rocznych.

Integracja rdzennych mieszkańców z nowo zamieszkałymi.

Wsparcie dla sołtysów i rad sołeckich w gminie.

rorat marcin

RORAT Marcin Marek

Mieszkam na Mokrym Dworze od prawie czterdziestu lat.
Jestem szczęśliwym mężem i ojcem.

Interesuję się sportem i literaturą.

Cztery lata temu podjąłem wyzwanie i zostałem sołtysem. Doświadczenia zebrane jako Sołtys Mokrego Dworu uzmysłowiły mi, ile jest jeszcze do zrobienia.

Startuję na Radnego, gdyż chciałbym mieć realny wpływ na to, co się dzieje w mojej Gminie i móc reprezentować mieszkańców mniejszych miejscowości.

Priorytety: 

Wzmacnianie zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia małych miejscowości z okręgu nr 3. 

Bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa infrastruktury drogowej m.in.: założenie progów zwalniających na ulicy Batorego, nakładka bitumiczna na ul. Sadowej.

Uregulowanie warunków dostawy wody z MPWiK dla miejscowości położony w pobliżu terenów wodonośnych.

Pomoc mieszkańcom w uregulowaniu kwestii prawnych dotyczących własności gruntów pod garażami przy ul. Sadowej.

gmina fair-play

DUNIN-SKRZYDELSKA Karolina Natalia

W Żernikach mieszkam od dwóch lat.

Ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy.

Mam dwóch synów, dlatego też bliskie mi są problemy rodzin.

Ważną sprawą jest dla mnie rozwiązanie problemów mieszkańców naszej gminy w sposób transparentny i oparty na zaufaniu.

Priorytety:
Poprawa infrastruktury żłobkowej poprzez współpracę na jasnych zasadach sektora prywatnego z samorządem.

Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Żernikach Wrocławskich poprzez ich utwardzenie oraz oświetlenie.

Polepszenie warunków komunikacyjnych: Żerniki Wrocławskie – Wrocław-Ołtaszyn.

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przestrzeni służącej wypoczynkowi w parku.  

Zamknij menu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress